ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc #28090 - Shop Liên Quân
Tài khoản 28090

50.000đ

Tướng: 44

Trang phục: 58

Vàng: 1.900

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

Nạp thẻ tại đây