ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc #27818 - Shop Liên Quân
Tài khoản 27818

80.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 57

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

Nạp thẻ tại đây