Acc #64767 - Shop Liên Quân
Tài khoản 64767

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 59

Vàng: 10.000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

Acc #28020 - Shop Liên Quân
Tài khoản 28020

395.000đ

Tướng: 94

Trang phục: 114

Vàng: 38.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

Acc #65917 - Shop Liên Quân uy tín giá rẻ
Tài khoản 65917

350.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 41

Vàng: 17.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #64694 - acc giá rẻ, uy tín
Tài khoản 64694

370.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 19

Vàng: 6.700

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

Acc #64700 - acc giá rẻ, uy tín
Tài khoản 64700

300.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 13

Vàng: 3.200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

Nạp thẻ tại đây